Privacy verklaring Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure, of om andere reden persoonsgegevens aan Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure, Wolter Visscherstraat 32, 6931 CV Westervoort

De salon is bereikbaar via:
telefoon: 06-12517880
of email: suzanne_alofs@hotmail.com

 1. Welke gegevens verwerkt Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. a) Voor- en achternaam, geboortedatum
 2. b) Telefoonnummer en emailadres
 3. c) Formulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 4. d) Productgebruik van gegeven behandeling
 5. e) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a en b) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

* contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken
* het reageren op uw vragen of productbestellingen

 1. c) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.
 2. d) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
 3. e) Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3. Email berichtgeving:

Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure gebruikt uw naam en e-mailadres om afspraak herinneringen toe te sturen.

2.4. Informatie verstrekking aan derden:

Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.
(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.)
Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

 1. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website vanNu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure terecht kwam via de website van een derde.

 1. Bewaartermijnen

Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeftNu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure.

7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Nu Mooi Schoonheidssalon & Pedicure via telefoon: 06-12517880 of email: suzanne_alofs@hotmail.com

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.